0.8598 वॅट / मीटर² हे 0.8598 किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर² ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 वॅट / मीटर² = 0.8598452279 किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर²
1 वॅट / मीटर² = 0.8598452279 किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर²

इतर वॅट / मीटर² रूपांतरण

FAQ about converter

वॅट / मीटर² ला किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर² मध्ये रूपांतरित कसे करावे?
वॅट / मीटर² ला किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर² मध्ये रूपांतरित करण्याचे सूत्र 1 वॅट / मीटर² = 0.8598452279 किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर² आहे. वॅट / मीटर², किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर² पेक्षा {value} पट लहान आहे. वॅट / मीटर² मधील मूल्य प्रविष्ट करा आणि किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर² मध्ये मूल्य मिळविण्यासाठी रूपांतरित दाबा. आमचे वॅट / मीटर² ते किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर² रूपांतर तपासा. आपण आमचे किलो उष्मांक (आयटी) / तास / मीटर² ते वॅट / मीटर² रूपांतर तपासू शकता.
1 वॅट / मीटर² किती किलोवॅट / मीटर² आहे?
1 वॅट / मीटर² 0.001 किलोवॅट / मीटर² च्या बरोबरीचे आहे. 1 वॅट / मीटर² 1 किलोवॅट / मीटर² पेक्षा 0.001 पट लहान आहे.
1 वॅट / मीटर² किती वॅट / सेंटीमीटर² आहे?
1 वॅट / मीटर² 0.0001 वॅट / सेंटीमीटर² च्या बरोबरीचे आहे. 1 वॅट / मीटर² 1 वॅट / सेंटीमीटर² पेक्षा 0.0001 पट लहान आहे.
1 वॅट / मीटर² किती वॅट / इंच² आहे?
1 वॅट / मीटर² 0.0006451599995 वॅट / इंच² च्या बरोबरीचे आहे. 1 वॅट / मीटर² 1 वॅट / इंच² पेक्षा 0.0006451599995 पट लहान आहे.