1 वॅट / मीटर / K हे 6.9381 बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 वॅट / मीटर / K = 6.938 बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ
1 वॅट / मीटर / K = 6.9381117892 बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ

इतर वॅट / मीटर / K रूपांतरण

FAQ about converter

वॅट / मीटर / K ला बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ मध्ये रूपांतरित कसे करावे?
वॅट / मीटर / K ला बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ मध्ये रूपांतरित करण्याचे सूत्र 1 वॅट / मीटर / K = 6.9381117892 बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ आहे. वॅट / मीटर / K, बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ पेक्षा 6.9381 पट मोठा आहे. वॅट / मीटर / K मधील मूल्य प्रविष्ट करा आणि बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ मध्ये मूल्य मिळविण्यासाठी रूपांतरित दाबा. आमचे वॅट / मीटर / K ते बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ रूपांतर तपासा. आपण आमचे बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ ते वॅट / मीटर / K रूपांतर तपासू शकता.
1 वॅट / मीटर / K किती किलोवॅट / मीटर / K आहे?
1 वॅट / मीटर / K 0.001 किलोवॅट / मीटर / K च्या बरोबरीचे आहे. 1 वॅट / मीटर / K 1 किलोवॅट / मीटर / K पेक्षा 1000 पट लहान आहे.
1 वॅट / मीटर / K किती उष्मांक (आयटी) / सेकंद / सेंटीमीटर / ° С आहे?
1 वॅट / मीटर / K 0.00238845896627 उष्मांक (आयटी) / सेकंद / सेंटीमीटर / ° С च्या बरोबरीचे आहे. 1 वॅट / मीटर / K 1 उष्मांक (आयटी) / सेकंद / सेंटीमीटर / ° С पेक्षा 418.680000000869 पट लहान आहे.
1 वॅट / मीटर / K किती किलोउष्मांक (वे) / तास / मीटर / ° से आहे?
1 वॅट / मीटर / K 0.860420650096 किलोउष्मांक (वे) / तास / मीटर / ° से च्या बरोबरीचे आहे. 1 वॅट / मीटर / K 1 किलोउष्मांक (वे) / तास / मीटर / ° से पेक्षा 1.16222222222168 पट लहान आहे.