1 वॅट / मीटर / K हे 0.001 किलोवॅट / मीटर / K ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 वॅट / मीटर / K = 0.001 किलोवॅट / मीटर / K
1 वॅट / मीटर / K = 0.001 किलोवॅट / मीटर / K

FAQ about converter

औष्मिक प्रवाहकता म्हणजे काय?
औष्णिक चालकता म्हणजे प्रति युनिट क्षेत्रासाठी प्रति युनिट वेळेची उष्णता
औष्मिक प्रवाहकता साठी एसआय युनिट काय आहे?
औष्मिक प्रवाहकता साठी वॅट / मीटर / K (W/(m*K)) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
औष्मिक प्रवाहकता साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
औष्मिक प्रवाहकता साठी किलोवॅट / मीटर / K हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे वॅट / मीटर / K पेक्षा 1000 पट मोठे आहे.
औष्मिक प्रवाहकता साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
औष्मिक प्रवाहकता साठी बीटीयु (वे) इंच / तास / फूट² / ° फॅ सर्वात लहान एकक आहे. हे वॅट / मीटर / K पेक्षा 0.144131433793935 पट लहान आहे.