1 केल्व्हिन हे -272.15 सेल्सिअस ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 केल्व्हिन = -272.15 सेल्सिअस
1 केल्व्हिन = -272.15 सेल्सिअस

FAQ about converter

तापमान म्हणजे काय?
तापमान ही काही प्रमाणित मूल्यांच्या संदर्भात एखाद्या वस्तू किंवा पदार्थाची उबदारपणा किंवा शीतलपणाचे एक उपाय आहे.
तापमान साठी एसआय युनिट काय आहे?
तापमान साठी केल्व्हिन (K) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
तापमान साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
तापमान साठी फॅरनहाइट हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे केल्व्हिन पेक्षा -0.00218402603359032 पट मोठे आहे.
तापमान साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
तापमान साठी रॅन्काइन सर्वात लहान एकक आहे. हे केल्व्हिन पेक्षा 0.555555555555556 पट लहान आहे.