1 अँपीअर / मीटर चौरस हे 0.0006 अँपीअर / इंच चौरस ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 अँपीअर / मीटर चौरस = 1550.003 अँपीअर / इंच चौरस
1 अँपीअर / मीटर चौरस = 0.000645160000005161 अँपीअर / इंच चौरस

अधिक सरफेस करंट घनता रूपांतरण

Fundamental
Maths
Physics
Electricity
Magnetism
Mechanics
Computer
Photometry
Health
Heat
Geography
Food
Alcohol
Fluids
Radiology
Chemical
Fuel
Density
Temperature
Volume
Energy

FAQ about converter

सरफेस करंट घनता म्हणजे काय?
पृष्ठभाग चालू घनता प्रति युनिट क्षेत्राच्या विद्युत् प्रवाहाचे प्रमाण म्हणून परिभाषित केली जाते.
सरफेस करंट घनता साठी एसआय युनिट काय आहे?
सरफेस करंट घनता साठी अँपीअर / मीटर चौरस (A/m²) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
सरफेस करंट घनता साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
सरफेस करंट घनता साठी अँपीअर / मीटर चौरस हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे अँपीअर / मीटर चौरस पेक्षा 1 पट मोठे आहे.
सरफेस करंट घनता साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
सरफेस करंट घनता साठी अँपीअर / इंच चौरस सर्वात लहान एकक आहे. हे अँपीअर / मीटर चौरस पेक्षा 1550.0030999938 पट लहान आहे.
Copied!