1 कूलॉम / मीटर चौरस हे 0.0006 कूलॉम / इंच चौरस ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 कूलॉम / मीटर चौरस = 0.00064516 कूलॉम / इंच चौरस
1 कूलॉम / मीटर चौरस = 0.00064516 कूलॉम / इंच चौरस

FAQ about converter

पृष्ठभाग वरील चार्जची घनता म्हणजे काय?
पृष्ठभागावर किती शुल्क जमा होते त्याचे मोजमाप म्हणजे पृष्ठभाग चार्ज घनता. हे प्रति युनिट पृष्ठभागाचे शुल्क म्हणून मोजले जाते.
पृष्ठभाग वरील चार्जची घनता साठी एसआय युनिट काय आहे?
पृष्ठभाग वरील चार्जची घनता साठी कूलॉम / मीटर चौरस (C/m²) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
पृष्ठभाग वरील चार्जची घनता साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
पृष्ठभाग वरील चार्जची घनता साठी अबकूलॉम / सेंटीमीटर चौरस हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे कूलॉम / मीटर चौरस पेक्षा 100000 पट मोठे आहे.