1 प्रति मोल किलोग्रॅम हे 28.206 क्लोरीन (Cl) - मानक अणु वजन ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 प्रति मोल किलोग्रॅम = 28.206 क्लोरीन (Cl) - मानक अणु वजन
1 प्रति मोल किलोग्रॅम = 28.206 क्लोरीन (Cl) - मानक अणु वजन

FAQ about converter

मोलर मास म्हणजे काय?
मॉलर मास, ज्याला आण्विक वजन देखील म्हणतात, विशिष्ट परमाणुचे तीळ बनविणार्‍या सर्व अणूंच्या ग्रॅममधील एकूण वस्तुमानांची बेरीज होय.
मोलर मास साठी एसआय युनिट काय आहे?
मोलर मास साठी प्रति मोल किलोग्रॅम (kg/mol) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
मोलर मास साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
मोलर मास साठी ग्राम प्रति मोल हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे प्रति मोल किलोग्रॅम पेक्षा 1000 पट मोठे आहे.