1 हेनरी हे 0.001 किलोहेनरी ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 हेनरी = 0.001 किलोहेनरी
1 हेनरी = 0.001 किलोहेनरी

FAQ about converter

प्रवर्तकता म्हणजे काय?
विद्युत वाहक त्यातून वाहणा .्या विद्युतप्रवाहात बदल करण्यास विरोध करण्याची प्रवृत्ती म्हणजे इंडक्शनन्स.
प्रवर्तकता साठी एसआय युनिट काय आहे?
प्रवर्तकता साठी हेनरी (H) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
प्रवर्तकता साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
प्रवर्तकता साठी एक्साहेनरी हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे हेनरी पेक्षा 1E+18 पट मोठे आहे.
प्रवर्तकता साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
प्रवर्तकता साठी ऍटोहेनरी सर्वात लहान एकक आहे. हे हेनरी पेक्षा 1E-18 पट लहान आहे.