1 ओहम मीटर हे 100 ओहम सेंटीमीटर ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 ओहम मीटर = 100 ओहम सेंटीमीटर
1 ओहम मीटर = 100 ओहम सेंटीमीटर

FAQ about converter

विद्युत विरोधकता म्हणजे काय?
विद्युत प्रतिरोधक शक्ती म्हणजे विद्युत् प्रवाह वाहून नेण्यासाठी साहित्य किती प्रतिकार करते.
विद्युत विरोधकता साठी एसआय युनिट काय आहे?
विद्युत विरोधकता साठी ओहम मीटर (Ω*m) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
विद्युत विरोधकता साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
विद्युत विरोधकता साठी अबओहम सेंटीमीटर हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे ओहम मीटर पेक्षा 100000000000 पट मोठे आहे.
विद्युत विरोधकता साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
विद्युत विरोधकता साठी स्टेटओहम सेंटीमीटर सर्वात लहान एकक आहे. हे ओहम मीटर पेक्षा 8987524324.01558 पट लहान आहे.