1 लिटर हे 0.008648489807853 बॅरल ड्राय (US) ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 लिटर = 0.008648489807853 बॅरल ड्राय (US)
1 लिटर = 0.008648489807853 बॅरल ड्राय (US)

FAQ about converter

कोरडी घनता म्हणजे काय?
ड्राय व्हॉल्यूम धान्य, फळे आणि भाज्या यासारख्या कोरड्या वस्तूंचे मोजमाप करणारी एककेची एक प्रणाली आहे.
कोरडी घनता साठी एसआय युनिट काय आहे?
कोरडी घनता साठी लिटर (l) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
कोरडी घनता साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
कोरडी घनता साठी लॉग (बिब्लिकल) हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे लिटर पेक्षा 3.272727432023 पट मोठे आहे.
कोरडी घनता साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
कोरडी घनता साठी क्यूबिक मीटर सर्वात लहान एकक आहे. हे लिटर पेक्षा 1000 पट लहान आहे.