1 बीटीयु / क्यूबिक फूट हे 8.8991 किलोकॅलरी / क्यूबिक मीटर ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 बीटीयु / क्यूबिक फूट = 8.899 किलोकॅलरी / क्यूबिक मीटर
1 बीटीयु / क्यूबिक फूट = 8.8991464054 किलोकॅलरी / क्यूबिक मीटर

FAQ about converter

ऊष्मांक मूल्य म्हणजे काय?
कॅलरीफिक मूल्य म्हणजे संपूर्ण दहन दरम्यान युनिटचे वजन किंवा पदार्थाच्या युनिट व्हॉल्यूमद्वारे सोडण्यात आलेली उष्णता.
ऊष्मांक मूल्य साठी एसआय युनिट काय आहे?
ऊष्मांक मूल्य साठी बीटीयु / क्यूबिक फूट (BTU/ft³) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
ऊष्मांक मूल्य साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
ऊष्मांक मूल्य साठी थर्म / गॅलन (UK) हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे बीटीयु / क्यूबिक फूट पेक्षा 622883.545965941 पट मोठे आहे.
ऊष्मांक मूल्य साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
ऊष्मांक मूल्य साठी जूल / क्यूबिक मीट सर्वात लहान एकक आहे. हे बीटीयु / क्यूबिक फूट पेक्षा 2.6839191732298E-05 पट लहान आहे.